نگهداري و خدمات فضاي سبز

نگهداري و خدمات فضاي سبز

نگهداري و خدمات فضاي سبز:

شرکت سامان بهادر بر اساس تعیین صلاحیت اخذ شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دارای گرید نگهداری و خدمات فضای سبز می باشد و پروژه های مختلفی را در این زمینه به انجام رسانیده است. شهرداری تهران از جمله کارفرمایان این گروه از پروژه های انجام شده می باشد.
 
 

 
 

سه شنبه 12 آذر 1398

تعداد بازدید : 518 بازدید
7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM