تعمير و نگهداري ساختمان و ماشین آلات

تعمير و نگهداري ساختمان و ماشین آلات

تعمير و نگهداري ساختمان و ماشین آلات:

 یکی دیگر از زمینه های فعالیت شرکت سامان بهادر انجام پروژه های تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات می باشد. از جمله کارفرمایان این نوع از پروژه ها می توان به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نام برد. ارائه ی خدمات در سطح بسیار مطلوب در زمینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات و  تامین نیروی انسانی ساده و متخصص سبب شده سابقه ی همکاری مجموعه ی سامان بهادر با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به بیش از 14 سال متوالی رسیده و اخذ رضایت نامه های متعدد از این مجموعه خود گواه بر کیفیت کار انجام شده می باشد. 
 

 
 

سه شنبه 12 آذر 1398

تعداد بازدید : 469 بازدید
7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM