خدمات و آموزش تشریفات اداری

خدمات و آموزش تشریفات اداری

خدمات و آموزش تشریفات اداری :

 بخشی دیگر از پروژه های خاتمه یافته و در حال انجام شرکت سامان بهادر شامل تامین نیروی خدمات و تشریفات اداری می باشد. از اینرو شرکت سامان بهادر در جهت افزایش کیفیت خدمات قابل ارئه خود و همچنین ارتقاء سطح دانش نفرات شاغل در مجموعه و افزایش میزان رضایت مندی کارفرمایان خود از این خدمات اقدام به برگزاری دوره های آموزش نکات بهداشتی و اصول تشریفات اداری نموده و از این طریق توانسته گام بزرگی در راستای بهداشت و سلامتی و ارائه ی خدمات شغلی حرفه ای بردارد.


 
 

 
 

دوشنبه 11 آذر 1398

تعداد بازدید : 511 بازدید
7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM