تایید صلاحیت پیمانکاری

تایید صلاحیت پیمانکاری

شرکت سامان بهادر دارای رتبه  3  تاسیسات و تجهیزات و رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.


 
 

 
 

چهارشنبه 13 آذر 1398

تعداد بازدید : 695 بازدید
7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM